आपली रिक्वेस्ट यशस्वीरीत्या पाठविण्यात आली आहे.
मेटलमन मँकोझेब 64% + मेटालॅक्झिल 8% (500 ग्रॅम)
500 gm
ब्रॅण्ड: सल्फर मिल्स
550620
महत्वाचे गुणधर्म:
  • रासायनिक रचना: मँकोझेब 64% + मेटालॅक्झिल 8% WP
  • मात्रा: 300-500 /एकर
  • वापरण्याची पद्धत: फवारणी
  • प्रभावव्याप्ती: केवडा (डाऊनी मिल्ड्यू), ओली मर, उशिराचा करपा नियंत्रण करण्यासाठी
  • सुसंगतता: बहुतेक सर्व रसायनांशी सुसंगत
  • प्रभावाचा कालावधी: 15 दिवस
  • पुनर्वापर करण्याची वारंवारीता: किडींचा प्रादुर्भाव किंवा रोगाच्या तीव्रतेवर अवलंबून असते, अधिक माहितीसाठी ‘Need expert help’ या बटना वर क्लिक करा!
  • पिकांना लागू: द्राक्षे, बटाटा, काळी मिरी, मोहरी, मिरची
  • विशेष टिप्पण्या: येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): ओली मर आणि उशिराचा करपा वर सर्वात जास्त प्रभाव
संबंधित इतर उत्पादने
0-52-34 (1 किग्रॅ)
185225
0:52:34 (1 Kg)
180200
19-19-19 (1 किलो ग्रॅम)
122200
आदित्य 0-52-34 (1 किग्रॅ)
195290
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
10601601
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
155216
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
620885
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
220225
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
220225
बायर ओबेरॉन(100 मिली)
500650
पर्ल - बोरोफास्ट (20% बोरॉन) (1 किलो)
250550
बोरॉन 20% (1 किलो)
349480
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
12601560
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) ४० ग्रॅम
450620
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
229280
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 100 मि.ली.
5555
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 250 मि.ली.
155158
एम एच डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 250 मि.ली.
155158
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 100 मि.ली.
5569
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) ५०० मिली
400885
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 100 मिली
230250
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 250 मिली
545550
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 500 मिली
9701050
इकोनीम प्लस १०० मिली
230234
इकोनीम प्लस २५० मिली
545560
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL1012 (12*12)
32005000
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL10121 (2 in 1)
32005500
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
29004500
हायफील्ड - हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
349500
मर्जर - 500 ग्रॅम
580690
कर्नाटक अॅग्रो प्रोकिसान राजस्थान ग्रेड (250 ग्रॅम)
340375
कर्नाटक अ‍ॅग्रो प्रोकिसान ग्रेड २ - ५०० ग्रॅम
670730
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
325400
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1000 ग्रॅम
11901400
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
610700
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
10601601
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धनुका - अरेवा
620885
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
325400
धानुका - पेजर
590801
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
10501505
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
229280
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 250 मि.ली.
325445
टाटा बहार (500 मिली)
430575
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
195235
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
14501713
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
23503200
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
300405
युपीएल- उलाला - 60 मिली
590696
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
335383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
180203
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) २५० ग्रॅम
160215
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) २५० ग्रॅम
320385
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 1 किग्रॅ
310450
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 500 ग्रॅम
175250
पेजर (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्लूपी) 1 किलो
20002905
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
590801
धनुका - पेजर
10501505
हायफील्ड - पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
610650
प्रोन्टो (75 ग्रॅम)
360425
कर्नाटक अॅग्रो प्रोकिसान राजस्थान ग्रेड (250 ग्रॅम)
340340
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
155216
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
229280
गोदरेज विपुल बूस्टर 1000 मिली
550700
गोदरेज विपुल बूस्टर 250 मिली
150150
गोदरेज विपुल बूस्टर 500 मिली
285400
माणिक (100 ग्रॅम)
195205
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (250 ग्रॅम)
375460
युपीएल- उलाला - 250 मिली
23503200
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
300405
युपीएल- उलाला - 500 मिली
45506350
युपीएल- उलाला (60 ग्रॅम)
590780
युपीएल - साफ - 1000 ग्रॅम
645750
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
335383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
180203
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
590801
धानुका - पेजर - 500 ग्रॅम
10501505
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
8101115
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
421584
श्रीराम साथी (0:52:34) (1 किग्रॅ)
185240
सायबिन 0:52:34 (1 Kg)
185220
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) 1000 मिली
480885
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) ५०० मिली
250470
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% १ ली.
650900
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 250 मि.ली.
195258
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 500 मि.ली.
325480
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
575620
टाटा बहार (500 मिली)
430575
टाटा बहार (1000 मिली)
8501025
माणिक (100 ग्रॅम)
195205
माणिक (250 ग्रॅम)
425560
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
14501935
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
23503200
युपीएल- उलाला - 30 मिली
300405
युपीएल- उलाला - 500 मिली
45506350
युपीएल- उलाला - 60 मिली
590780
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
335383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
180203
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
645750
X
अ‍ॅग्रोस्टारची निवड केल्याबद्दल धन्यवाद!
कृपया आपला नंबर द्या. आमचे प्रतिनिधी आपल्याला कॉल करून आपली ऑर्डर निश्चित करतील.
मोबाईल नंबर*
पूर्ण नाव
‘सबमिट’ वर क्लिक करून आपण आपली माहिती अ‍ॅग्रोस्टारला पाठविण्यास सहमती दिली आहे. जी लागू कायद्यानुसार याचा वापर करू शकतात.अॅग्रोस्टार अटी व नियम
अ‍ॅग्रोस्टावरून उत्पादने खरेदी करण्याची दुसरी पद्धत
आमचे अ‍ॅप डाउनलोड करा
आम्हाला मिस कॉल द्या
मिस कॉल