आपली रिक्वेस्ट यशस्वीरीत्या पाठविण्यात आली आहे.
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
0 gm
ब्रॅण्ड: कोरोमंडल
229280
महत्वाचे गुणधर्म:
  • रासायनिक रचना: मोनो पोटॅशियम फॉस्फेट
  • मात्रा: 1 किग्रॅ/ एकर
  • वापरण्याची पद्धत: फवारा
  • प्रभावव्याप्ती: फुलांच्या आणि फळधारणा सुधारण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट.
  • सुसंगतता: बहुतेक सर्व रसायनांशी सुसंगत कॅल्शियम उत्पादनांबरोबर मिसळू नका.
  • पुनर्वापर करण्याची वारंवारीता: 3 ते 4 वेळा
  • पिकांना लागू: सर्व पिके
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): बुरशीजन्य रोगांच्या नियंत्रणासाठी महत्वपूर्ण आणि बहुतेक सर्व कीडनाशकांशी सुसंगत.
संबंधित इतर उत्पादने
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
10601601
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
155216
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
620885
बायर ओबेरॉन(100 मिली)
500650
पर्ल - बोरोफास्ट (20% बोरॉन) (1 किलो)
250550
बोरॉन 20% (1 किलो)
349480
कमांडो रिचार्जेबल टॉर्च - CM007
11001699
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
12601560
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) ४० ग्रॅम
450620
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
12001227
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 180 मि.ली.
20502124
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 7 मि.ली.
180182
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
15501557
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295405
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
325405
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेन्डाझिम) 500 ग्रॅम
325405
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
15501557
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 100 मिली
230250
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 250 मिली
545550
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 500 मिली
9701050
इकोनीम प्लस १०० मिली
230234
इकोनीम प्लस २५० मिली
545560
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL1012 (12*12)
32005000
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL10121 (2 in 1)
32005500
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
29004500
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
10601601
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धनुका - अरेवा
620885
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295405
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
325382
मॉक्झीमेट (300 ग्रॅम)
400432
मॉक्झीमेट (600 ग्रॅम)
750771
धानुका - पेजर
590801
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
10501505
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
12001227
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 7 मि.ली.
180182
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
15501557
फ्लोरोफिक्स (250 ग्रॅम)
390590
टाटा बहार (500 मिली)
430575
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
195235
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
14501713
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
23503200
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
300405
युपीएल- उलाला - 60 मिली
590696
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
335383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
180203
मॉक्झीमेट (300 ग्रॅम)
400432
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295405
मेटलमन मँकोझेब 64% + मेटालॅक्झिल 8% (250 ग्रॅम)
300317
मेटलमन मँकोझेब 64% + मेटालॅक्झिल 8% (500 ग्रॅम)
550620
मल्टीप्लेक्स पुष्टी चिलेटेड 10% कॅल्शियम
160170
मल्टीप्लेक्स पुष्टी चिलेटेड 10% कॅल्शियम
380385
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 1 किग्रॅ
310450
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 500 ग्रॅम
175250
पेजर (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्लूपी) 1 किलो
20002905
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
590801
धनुका - पेजर
10501505
हायफील्ड - पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
610650
प्रोन्टो (75 ग्रॅम)
360425
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
155216
बायर नेटीव्हो(टेब्युकोनाझोल 50% + ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25%WG) 100 ग्रॅम
8801050
बायर नेटिवो (टेंब्यूकोनाझोल ५०% + ट्रायफ्लोक्झिस्ट्रोबीन २५% डब्ल्यूजी) ५० ग्रॅम
425490
रोको थायफेनेट मिथाईल 70% डब्ल्यू/डब्ल्यू 1 किग्रॅ
10451100
रोको थायफेनेट मिथाईल 70% डब्ल्यू/डब्ल्यू
570600
माणिक (100 ग्रॅम)
195205
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (250 ग्रॅम)
375460
युपीएल- उलाला - 250 मिली
23503200
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
300405
युपीएल- उलाला - 500 मिली
45506350
युपीएल- उलाला (60 ग्रॅम)
590780
युपीएल - साफ - 1000 ग्रॅम
645750
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
335383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
180203
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295405
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
590801
धानुका - पेजर - 500 ग्रॅम
10501505
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
575620
टाटा बहार (500 मिली)
430575
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
350370
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
660680
टारप्लस शीट 11*15 (ताडपत्री) पिवळा
15002000
टारप्लस शीट 15*17 (ताडपत्री) पिवळा
16002500
टारप्लस शीट 17*24 (ताडपत्री) पिवळा
31003500
18*27 (ताडपत्री) पिवळी
30004400
टारप्लस शीट 20*24 (ताडपत्री) पिवळा
35004500
२८*३२ (ताडपत्री) पिवळी
50007500
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) काळा
640010000
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) पिवळा
640010000
टाटा बहार (1000 मिली)
8501025
माणिक (100 ग्रॅम)
195205
माणिक (250 ग्रॅम)
425560
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
14501935
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
23503200
युपीएल- उलाला - 30 मिली
300405
युपीएल- उलाला - 500 मिली
45506350
युपीएल- उलाला - 60 मिली
590780
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
335383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
180203
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
645750
X
अ‍ॅग्रोस्टारची निवड केल्याबद्दल धन्यवाद!
कृपया आपला नंबर द्या. आमचे प्रतिनिधी आपल्याला कॉल करून आपली ऑर्डर निश्चित करतील.
मोबाईल नंबर*
पूर्ण नाव
‘सबमिट’ वर क्लिक करून आपण आपली माहिती अ‍ॅग्रोस्टारला पाठविण्यास सहमती दिली आहे. जी लागू कायद्यानुसार याचा वापर करू शकतात.अॅग्रोस्टार अटी व नियम
अ‍ॅग्रोस्टावरून उत्पादने खरेदी करण्याची दुसरी पद्धत
आमचे अ‍ॅप डाउनलोड करा
आम्हाला मिस कॉल द्या
मिस कॉल