Looking for our company website?  
लहान फळांची कलिंगड शेती व काढणी
• हे कलिंगड सफरचंदाच्या आकारापेक्षा मोठे असल्याने यास, 'अॅपल कलिंगड' म्हणून ओळखले जाते. • फळाची अशी गुणवत्ता मिळवण्यासाठी दोन प्रकारच्या कलिंगडाचे कलम केले जातात. •...
आंतरराष्ट्रीय कृषी  |  नोल फार्म
675
67
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jun 19, 04:00 PM
कलिंगडच्या जास्तीत जास्त उत्पादनासाठी अन्नद्रव्य नियोजन
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. राकेश कुमार राज्य -उत्तर प्रदेश सल्ला - प्रति एकर 0:५२:३४ @ ५ किलो ठिबकद्वारे द्यावे तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्य २० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
629
89
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 May 19, 04:00 PM
कलिंगडच्या जास्तीत जास्त उत्पादनासाठी योग्य अन्नद्रव्याचे नियोजन
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. रामगोपाल राज्य -उत्तर प्रदेश सल्ला-प्रति एकरी 0:५२:३४ @३ किलो ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
448
50
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 May 19, 04:00 PM
कलिंगडच्या जास्तीत जास्त उत्पादनासाठी अन्नद्रव्याचे नियोजन आवश्यक
शेतकऱ्याचे नाव - श्री रामेसर फाजगे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रती एकरी 0:५२:३४ @ ३ किलो ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
428
70
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Apr 19, 04:00 PM
कलिंगडाच्या अधिक उत्पादनासाठी शिफारस केलेली खतमात्रा द्यावी
शेतकऱ्याचे नाव -श्री लुनानाथ थारवेनकन्ना राज्य - तेलंगाना सल्ला -प्रती एकरी 0:५२:३४ @३ किलो तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
302
64
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Apr 19, 04:00 PM
कलिंगडच्या जोमदार वाढीसाठी अन्नद्रव्याची आवश्यकता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. योगेश जाधव राज्य - महाराष्ट्र सल्ला -प्रति एकरी १९:१९:१९ @३ किलो ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
413
69
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Apr 19, 06:00 AM
कलिंगडमधील विषाणूजन्य रोगाविषयी माहित आहे का ?
या विषाणूजन्य रोगास 'पोटी विषाणू' असे म्हणतात. सुरवातीच्या अवस्थेतच या रोगाचे नियंत्रण करावे.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
725
133
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Mar 19, 04:00 PM
कलिंगडच्या अधिक वाढीसाठी नियोजीत अन्नद्रव्याची आवश्यकता
शेतकऱ्याचे नाव- श्री.पांडुरंग मगर राज्य - महाराष्ट्र सल्ला- प्रति एकरी ३ किलो १३:०:४५ ठिबक मधून द्यावे तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
949
125
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Mar 19, 04:00 PM
अन्नद्रव्याच्या कमतरतेमुळे तडकलेले कलिंगडचे फळ
शेतकऱ्याचे नाव - श्री.चक्रधर देसाई राज्य - महाराष्ट्र सल्ला- बोरॉन २०% @ १५ ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
466
79
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Feb 19, 04:00 PM
कलिंगडच्या चांगल्या वाढीसाठी शिफारस केलेली खतमात्रा द्यावी.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. विलास पवार राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रति एकरी ३ किलो १३:00:४५ ठिबकमधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
659
120
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Feb 19, 04:00 PM
गुणवत्तापूर्ण कलिंगडच्या वाढीसाठी अन्नद्रव्याची आवश्यकता
शेतकऱ्याचे नाव-श्री. श्रीशैल अरब राज्य -कर्नाटक सल्ला -प्रति एकर १२:६१:00 @३ किलो ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
660
94
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Feb 19, 04:00 PM
कलिंगडाची गुणवत्ता पूर्णवाढीसाठी योग्य अन्नद्रव्य नियोजन
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. कृष्णा सूर्यवंशी राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रति एकर ३ किलो १९:१९:१९ ठिबकमधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
1208
96
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Feb 19, 04:00 PM
शेतकऱ्याला मिळालेल्या योग्य मार्गदर्शनामुळे कलिंगचे झालेले जोमदार पीक
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. धर्मेंद्र वसावा राज्य - गुजरात सल्ला - प्रति एकरी ३ किलो १९:१९:१९ ठिबकमधून द्यावे तसेच 20 ग्रॅम सूक्ष्म अन्नद्रव्याची प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
549
64
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Jan 19, 04:00 PM
कलिंगडच्या चांगल्या वाढीसाठी योग्य अन्नद्रव्याचे नियोजन
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. बिभीषण कामटे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रती एकरी 0:५२:३४ @३ किलो ठीबकद्वारे द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
777
152
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jan 19, 04:00 PM
कलिंगडाच्या वाढीसाठी योग्य अन्नद्रव्य नियोजन आवश्यक
शेतकऱ्याचे नाव – श्री. रमेश पूजार राज्य – महाराष्ट्र सल्ला – प्रति एकरी ३ किलो 0:५२:३४ ठिबक मधून द्यावे,तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्य २० ग्रॅ प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
745
115
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jan 19, 04:00 PM
एकात्मिक व्यवस्थापनामुळे चांगली वाढ होत असलेले कलिंगडाचे फळ
शेतकऱ्याचे नाव - श्री पुत्ताराज राज्य - कर्नाटक सल्ला- प्रती एकरी ३ किलो १३:0:४५ ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
1210
159