आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
हरभऱ्याच्या पिकामध्ये चांगल्या फुलधारणेसाठी सूक्ष्म अन्नद्रव्याची आवश्यकता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. ज्ञानेश्वर वाघोडे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
413
100
संबंधित लेख