AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
18 Jan 19, 04:00 PM
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
एकात्मिक व्यवस्थापन केलेली मोहरीची शेती
शेतकऱ्याचे नाव -श्री. प्रदीप बेनिवाल राज्य - हरियाना सल्ला - सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
446
78