आपली रिक्वेस्ट यशस्वीरीत्या पाठविण्यात आली आहे.
स्वाति ग्रीन स्लिम मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
10 gm
ब्रॅण्ड: स्वाति सीड्स
400600
महत्वाचे गुणधर्म:
  • प्रकार: ग्रीन स्लिम
  • बियाण्याचा दर: 60 - 80 ग्रॅम/एकर
  • पेरणीचा हंगाम: खरीप, रब्बी
  • पेरणीतील अंतर: पुनर्लागवड
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): दोन ओळीतील अंतर:3.5 ते 4 फूट, दोन रोपातील अंतर: 1 ते 1.5 फूट
संबंधित इतर उत्पादने
0-52-34 (1 किग्रॅ)
185225
0:52:34 (1 Kg)
180200
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
280325
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
550610
आदित्य 0-52-34 (1 किग्रॅ)
195290
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
10601601
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
155216
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
620885
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
220225
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
220225
बायर ओबेरॉन(100 मिली)
500650
पर्ल - बोरोफास्ट (20% बोरॉन) (1 किलो)
250550
बोरॉन 20% (1 किलो)
349480
कमांडो रिचार्जेबल टॉर्च - CM007
11001699
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
229280
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
15501557
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295425
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
15501557
फर्टीस 3 किग्रॅ
375510
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 100 मिली
230250
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 250 मिली
545550
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 500 मिली
9701050
इकोनीम प्लस १०० मिली
230234
इकोनीम प्लस २५० मिली
545560
फर्टीस WG 3 किग्रॅ
400510
फर्टिस डब्ल्यू जी (सल्फर 90% पावडर) 30 किग्रा (10 पॅकेट) ड्रम
35005100
फर्टिस डब्ल्यू जी (सल्फर 90% पावडर) बल्क 15 किलो बकेट
19002400
फर्टिस डब्ल्यू जी (सल्फर 90% पावडर) बल्क 30 किलो ड्रम
34004468
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL1012 (12*12)
32005000
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL10121 (2 in 1)
32005500
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
29004500
हायफील्ड - हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
349500
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) (1 लिटर)
10001100
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
280338
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
525600
किटोगार्ड (100 मिली)
285300
किटोगार्ड (250 मिली)
610700
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
325400
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1000 ग्रॅम
11901400
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
610700
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
280300
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
550560
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
10601601
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धनुका - अरेवा
620885
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295405
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
280338
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
325400
धानुका - पेजर
590801
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
10501505
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
229280
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 7 मि.ली.
180182
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
15501557
किटोगार्ड (100 मिली)
285300
सेमिनिज- चिली सितारा गोल्ड बियाणे (10 ग्रॅ)
470660
सेमिनिस सितारा तिखट मिरची 1500 बियाणे
360436
टाटा बहार (500 मिली)
430575
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
335383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
180203
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295405
मेटलमन मँकोझेब 64% + मेटालॅक्झिल 8% (250 ग्रॅम)
300317
मेटलमन मँकोझेब 64% + मेटालॅक्झिल 8% (500 ग्रॅम)
550620
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 1 किग्रॅ
310450
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 500 ग्रॅम
175250
पेजर (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्लूपी) 1 किलो
20002905
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
590801
धनुका - पेजर
10501505
हायफील्ड - पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
610650
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
155216
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
229280
आरजे रिजेंट (फिप्रोनील ५% एससी) ५०० मिली
715840
श्रीराम 20:20:20 (1 किग्र)
150180
युपीएल - साफ - 1000 ग्रॅम
645750
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
335383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
180203
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295405
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
280338
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
590801
धानुका - पेजर - 500 ग्रॅम
10501505
रीजेंटअल्ट्रा (फिप्रोनील ०.६ % )४ किलो
820920
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
8101115
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
421584
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
175450
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
175450
सेमिनिज- चिली सितारा गोल्ड बियाणे (10 ग्रॅ)
470660
सेमिनिस सितारा तिखट मिरची 1500 बियाणे
360454
श्रीराम साथी (0:52:34) (1 किग्रॅ)
185240
सायबिन 0:52:34 (1 Kg)
185220
हायफील्ड - सुपर सोना (250 ग्रॅम)
350500
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
575620
टाटा बहार (500 मिली)
430575
टाटा बहार (1000 मिली)
8501025
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
335383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
180203
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
645750
X
अ‍ॅग्रोस्टारची निवड केल्याबद्दल धन्यवाद!
कृपया आपला नंबर द्या. आमचे प्रतिनिधी आपल्याला कॉल करून आपली ऑर्डर निश्चित करतील.
मोबाईल नंबर*
पूर्ण नाव
‘सबमिट’ वर क्लिक करून आपण आपली माहिती अ‍ॅग्रोस्टारला पाठविण्यास सहमती दिली आहे. जी लागू कायद्यानुसार याचा वापर करू शकतात.अॅग्रोस्टार अटी व नियम
अ‍ॅग्रोस्टावरून उत्पादने खरेदी करण्याची दुसरी पद्धत
आमचे अ‍ॅप डाउनलोड करा
आम्हाला मिस कॉल द्या
मिस कॉल