डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
15001557
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
14501713
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
11001505
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
10601601
बासफॉलिअर केल्प प्रीमियम (1 लिटर )
14501550
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 150 ग्रॅम
14251700
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 1 किलो
22502760
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
11501420
बेयर अँबीशन 1 लिटर
10901499
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
12601560
बायर एथरेल ( एथेफॉन) 500 मिली
11001320
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 1 लिटर
22002900
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 500 मिली
11251480
बेयर ग्लॅमोर (एथिप्रोल + इमिडाक्लोप्रिड 80 डब्ल्यूजी 40 + 40% डब्ल्यू) 100 ग्रॅम
12401450
बेयर इन्फिनिटो (फ्यूओपिकॉलाइड आणि प्रोपेमोकार्ब हायड्रोक्लोराईड) 1 लिटर
21602400
बेयर लॉडीस 115 मिली
15001700
बेयर लुना एक्सपेरिय न्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 1 लिट
59506790
बेयर लुना एक्सपेरियन्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 250 ml
15501760
बेयर मॉनसेरेन (पेन्सेकुरोन 250 एससी) 1 लिटर
11101250
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)250 ग्रॅम
20702400
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 1 लिटर
14001640
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 250 मिली
13201360
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 500 मिली
25602670
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 1 लिटर
27503250
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 500 मिली
14401650
वेलम प्राईम 250 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
19502500
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 1 लिटर
20052400
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 500 मिली
10121210
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (180 मिली)
18001999
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (240 मिली)
22502646
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (600 ग्रॅम)
11501416
क्रिस्टल गार्ड (इमेजीथेपिर 10% एसएल) 1 लीटर
10501600
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 180 मि.ली.
18002124
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 500 मि.ली.
11601200
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 500 ग्रॅम
15501972
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1000 ग्रॅम
11901320
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 250 ग्रॅम
16502130
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
20002710
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
39505381
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
10401227
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
22503200
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 1 किलो
21852470
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 800 ग्रॅम
17702020
परस्युट (1000 मिली)
14801541
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) 500 मिली
14001600
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 10% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 5% झेड सी) 500 मिली
45254849
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
12901525
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 5 लिटर
17002515
यूपीएल झेबा - 5 किग्रॅ
27502750