Price driven Banner
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
19002710
नोन यु - खरबूज कुंदन (50 ग्रॅम) बियाणे
25002650
सिंजेन्टा शुगर 75 मधु मका बियाणे (1 किलो) बियाणे
28003550
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
21003200
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 1 लिटर
22002900
बेयर इन्फिनिटो (फ्यूओपिकॉलाइड आणि प्रोपेमोकार्ब हायड्रोक्लोराईड) 1 लिटर
21602400
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 1 लिटर
20052400
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 1 किलो
22502760
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 1 किलो
21852470
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)250 ग्रॅम
20702400
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 500 मिली
25602670
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 1 लिटर
27503250
सनलॉर्ड - १२*८ कृषी बॅटरी पंप १६ लिटर.
28004000
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
29004500
स्प्रेवेल बॅटरी पंप 16C-3 (12*8)
29004200
कोराजन मेगा काॅम्बो कीट
29094060
उलाला मेगा काॅम्बो कीट
28994300
कॉम्बो -टारप्लस शीट - टॉर्च
25503899
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (240 मिली)
22502646