सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या – गुंडाळणारे फुलकिडे; कोळी; पांढरी माशी; विषाणूजन्य गुंडाळणे
या समस्येचे उपाय
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
8501097
टाकुमी (100 ग्रॅम)
775845
टाकुमी (100 ग्रॅम)
775845
बून ( मायक्लोब्युटॅनिल 10 % डब्ल्यूपी ) 100 ग्रॅम
180200
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
220225
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
220225
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
9001097
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 150 मिली
20002710
डाऊ सक्सेस (स्पिनोसॅड 2.5% SC) 500 मि.ली.
9001000
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
385410
डाऊ सिस्थेन (मायक्लोब्युटॅनिल 10% WP) 100 ग्रॅम
240250
एम एच डाऊ सिस्थेन (मायक्लोब्युटॅनिल 10% WP) 100 ग्रॅम
240250
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
285295
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
9991227
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
9991227
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
195235
माणिक (100 ग्रॅम)
195205
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
10001056
माणिक (100 ग्रॅम)
195235
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
175232
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
175232
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
300440
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
300440
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
400406
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
10001056
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
450579
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295465
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
320551
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295425
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
320551
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
300440
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
320340