सर्व उत्पादने
MH - MHCP 310 (तेजा -4) मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
350512
युपीएल - हाय. भेंडी ताज 042 (250 ग्रॅम) बियाणे
9001283
एमएच-युपीएल ओपी वाटाणे जीएस-10(1 किग्रॅ) बियाणे
225350
ईस्ट वेस्ट हायब्रिड स्वीट कॉर्न गोल्डन कोब (500 ग्रॅम बियाणे)
11001650
गोल्ड सर्व्हिस
हायव्हेज हनी कलिंगड 50 ग्रॅम बियाणे
8501250
इंडो अमेरिकन वॉटरमेलन पटेनेग्रा बियाणे (25ग्रॅ)
230400
महिको- वरद (MGH-4) दुधीभोपळा (50 ग्राम) बियाणे
210309
सेमिनिस कोबी - सेंट (10 ग्रॅम) बियाणे
210319
अॅॅक्सेन हायव्हेज काकडी शाईनी (25 ग्रॅम)
500656
ॲसेन हायव्हेज प्राईड मिरची बियाणे (10ग्रॅ)
450619
अंकुर हायब्रीड वांगी अजय (10 ग्रॅम)
120160
MH-सेमिनीस - 4884 मिरची (1500 बियाणे) बियाणे
310437
MH सेमिनीस - सितारा मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
380436
सिंजेन्टा ऑगस्टा कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
8001160
सिंजेटा शुगरक्वीन टरबूज बियाणे (50 ग्रॅम)
22303110
युपीएल - एफ1 हाय. भेंडी व्हीनस (250 ग्रॅम) बियाणे
8251161
MH UPL - HYB कारले विक्रांत (50 ग्रॅम) बियाणे
435513
व्हीएनआर 28 कारले बियाणे (50 ग्रॅम)
435640
व्हीएनआर - अलोक घोसाळे (50 ग्रॅम) बियाणे
200248
एम.एच व्ही.एन. आर - कुमुद काकडी (१० ग्राम) बियाणे
155216
निर्मल 24 खरबूज (50 ग्रॅ) बियाणे
9001200
नन्हेम्स - सम्राट भेंडी (7000 बियाणे)
15502370
नन्हेम्स -सम्राट भेंडी 3500 बियाणे ( 223 ग्रॅम) बियाणे
7801320
नन्हेम्स सिंघम भेंडी - 3500बियाणे
8251380
प्रिन्स हायब्रिड F1 भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
8051173
सेमिनीस अन्सल टोमॅटो (3500 ग्रॅम) बियाणे
12501250
सिंजेन्टा इंद्रा शिमला मिरची 10 ग्रॅम
10501270
टोमॅटो - अॅग्रोस्टार गोल्ड सर्विस (8 महिने )
999999
यूपीएल - राधिका भेंडी बियाणे (250 ग्रॅ)
11801465