ब्रॅण्ड: upl
मख्खन ग्रास - 1 किलो
550600
जीनेक्सा (ओर्थो सिलीसिकअॅसिड 2%) 500मिली
600620
युपीएल - एफ1 हाय. भेंडी व्हीनस (250 ग्रॅम) बियाणे
8251161
MH UPL - HYB कारले विक्रांत (50 ग्रॅम) बियाणे
435513
युपीएल - हाय. भेंडी ताज 042 (250 ग्रॅम) बियाणे
9001283
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
12101713
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
20003200
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
250351
युपीएल- उलाला - 60 मिली
490696
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
305383
प्रिन्स हायब्रिड F1 भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
8051173
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
350351
युपीएल- उलाला (60 ग्रॅम)
550780
युपीएल - साफ - 1000 ग्रॅम
580750
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
305383
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 1000 ग्रॅम
800875
यूपीएल - एफ1 संकरित भेंडी व्हीनस प्लस बियाणे (250 ग्रॅ)
8251208
यूपीएल - संकरित भेंडी लावण्या बियाणे (250 ग्रॅ)
9151350
यूपीएल -संकरीत भेंडी मोना 002 (250 ग्रॅम) बियाणे
8211283
यूपीएल -संकरीत भेंडी मोना 002 (250 ग्रॅम) बियाणे
7501425
युपीएल - हाय. भेंडी ताज 042 (250 ग्रॅम) बियाणे
8201225
युपीएल- जानी ओक्रा (250 ग्रॅम)
12251500
युपीएल- नाव्या ओक्रा (250 ग्रॅम)
8501243
यूपीएल - राधिका भेंडी बियाणे (250 ग्रॅ)
11801465
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
12501935
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
21003200
युपीएल- उलाला - 30 मिली
270351
युपीएल- उलाला - 500 मिली
41006350
युपीएल- उलाला - 60 मिली
510780
एमएच-युपीएल ओपी वाटाणे जीएस-10(1 किग्रॅ) बियाणे
225350
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
315383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
170203
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
600750
युपीएल - व्हेस्टा (160 ग्रॅम)
570800
कॉलीफ्लॉवर जीएस-85 (10 ग्रॅम) बियाणे
650945
युपीएल -लान्सरगोल्ड - 1000 ग्रॅम
7101025
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 250 ग्रॅम
240275
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
410523