ब्रॅण्ड:tata-rallis
टाटा बहार (500 मिली)
430610
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) 1 लिटर
610735
एमएच टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
260330
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 500 ग्रॅम
450515
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 1 किलो
8751010
अॅट्राटाफ (500 ग्रॅम)
175198
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
650660
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 500 मिली
300338
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
375398
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
375425
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
390425
सोल्यूबोर (500 ग्रॅम)
195240
माणिक (100 ग्रॅम)
195205
माणिक (100 ग्रॅम)
195235
टाकुमी (100 ग्रॅम)
775845
टाकुमी (100 ग्रॅम)
775845
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
660680
टाकुमी (250 ग्रॅम)
18252100
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
350370
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (250 ग्रॅम)
425560
सोल्यूबोर (250 ग्रॅ)
135135
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 500 मिली
325387
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
650660
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
195235
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
260315
माणिक (250 ग्रॅम)
425560
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 1 लिटर
560651
ईशान (500 ग्रॅम)
550550
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
12901525
टफाबन (क्लोरोपायरीफॉस 20% इसी ) 1 लिटर
375527
टाटा बहार (1000 मिली)
8501025