ब्रॅण्ड:syngenta
सिंजेटा लकी क्वॉलीफ्लॉवर (2000 बियाणे) बियाणे
660810
सिंजेन्टा इंद्रा शिमला मिरची 10 ग्रॅम
16502300
सिंजेंटा सुहासिनी प्लस फुलकोबी (2000 बियाणे)
420540
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) ८० मिली
700829
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) ८० मिली
700799
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
560620
सिंजेंटा एनके-६२४० प्लस मका (3.6 किलो) बियाणे
12601500
सिंजेटा एनके -6668प्लस मका (3.6 किलो) बियाणे
14801775
स्कोर(डायफेनकोनॅझोल 25ईसी) 100 मिली
511518
कवच (क्लोरोथॅलोनील 75% WP) 1 किलो
16001735
सिंजेन्टा शुगर 75 मधु मका बियाणे (1 किलो) बियाणे
27003550
सिंजेन्टा ऑगस्टा कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
8001160
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) 500 मिली
45254849
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) 500 मिली
14001600
सिंजेटा शुगरक्वीन टरबूज बियाणे (1000 बियाणे)
20002300
स्कोर(डायफेनकोनॅझोल 25ईसी) 250 मिली
11501196