ब्रॅण्ड:seminis
सेमिनिस कोबी - सेंट (10 ग्रॅम) बियाणे
210319
MH-सेमिनीस - 4884 मिरची (1500 बियाणे) बियाणे
310437
सेमिनीस -कॅबेज ग्रीन चॅलेंजर (१० ग्रॅम) बियाणे
180215
सेमिनीस - उत्तल मिरची 1500 बियाणे
290370
सेमिनिज टोमॅटो गणेश बियाणे (10ग्रॅ)
360436
सेमिनिस - फुलकोबी गिरिजा (10 ग्रॅम) बियाणे
280444
सेमिनीस - काकडी मालिनी (800 बियाणे) बियाणे
520684
सेमिनीस - टोमॅटो अभिलाष (10 ग्रॅम) बियाणे
420487
सेमिनीस - टोमॅटो विरंग (25ग्रॅम) बियाणे
23002539
सेमिनीस अन्सल टोमॅटो (3500 ग्रॅम) बियाणे
12501250
सेमिनिस कोबी इंदू (10 ग्रॅम) बियाणे
225333
सेमिनीस ओक्रा 001(250) ग्रॅम सीड्स
750996
सेमिनिज टोमॅटो गणेश 3500 बियाणे
360400
सेमिनीस - अभिषेक कारले (50 ग्रॅ)बियाणे
500695
सेमिनीस संकरीत कारले अभिषेक (10 ग्रॅ)
115158
सेमिनीस संकरीत मिरची गुंटूर होप 1500 बियाणे
205310
सेमिनीस - काकडी मालिनी (300 बियाणे) बियाणे
165261
सेमिनेस संकरीत टोमॅटो सक्षम (10 ग्रॅम) बियाण
350512
सेमिनीस संकरीत कोबी वंडर बॉल (१० ग्रॅम) बियाणे
180283