ब्रॅण्ड:indofil
बून ( मायक्लोब्युटॅनिल 10 % डब्ल्यूपी ) 100 ग्रॅम
180200
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
550618
ऑक्झीगोल्ड(ऑक्झीफ्लुरोफेन 23.5 % इसी) 100 मिली
200245
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
550560
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
280300
सल्फील ( गंधक 80% डब्ल्यूजी) 1 किग्रॅ
145160
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 250 ग्रॅम
550800
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 500 ग्रॅम
10501225
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
280329
मर्जर - 500 ग्रॅम
580690
बान (ट्रायसायक्लॅझोल 75% डब्ल्यूपी) 120 ग्रॅम
285303
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
325400
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
610700
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 100 ग्रॅम
750870
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1000 ग्रॅम
11901320
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 500 ग्रॅम
580660
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
400452
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 100 ग्रॅम
750873
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 250 ग्रॅम
16502130
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
10001056
मॉक्झीमेट (600 ग्रॅम)
750771
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
175232
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
175232
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 1000 मिली
36503900
स्प्रिंट (मँकोझेब 50% + कार्बेंडॅझिम 25% डब्ल्यूएस) 250 ग्रॅम
350357
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
400452
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
300440
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
300440
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
300440
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
325400
मॉक्झीमेट (300 ग्रॅम)
400432
मॉक्झीमेट (300 ग्रॅम)
400432
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
400406
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
10001056
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 500 मिली
18502000
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
320340