ब्रॅण्ड:bayer
बेयर 9450 बाजरी बियाणे 1.5 किग्रॅ
547605
बायर इमेस्टो प्राइम (पेनफ्लूफेन 240 एफएस ) 100 मिली
565800
बायर जंप (40 ग्रॅम)
9001140
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) 250 मिली
500600
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) १ लिटर
19002330
डेसिस 2.8 ( डेल्टामेथ्रीन 2.8 ईसी) 250 मिली
190230
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
12601560
बायर लेसेंटा (फिप्रोनील 40% + इमिडाक्लोप्रीड 40% WDG) 40 ग्रॅम
505550
बायर प्लानोफिक्स 100 मि.ली.
90130
बेयर अँबीशन 1 लिटर
10901499
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
345430
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 800 ग्रॅम
17702020
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)250 ग्रॅम
20702400
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 1 किलो
21852470
बेयर लॉडीस 115 मिली
15001700
बायर मॉनसेरेन (पेन्सेकुरोन 250 एससी) 250 मिली
285350
वेलम प्राईम 500 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
37004500
बेयर सिव्हॅंटो प्राइम (फ्लूपायराडीफ्यूरॉन) 250 मिली
8001040
बेयर लुना एक्सपेरिय न्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 1 लिट
59506790
बेयर इन्फिनिटो (फ्यूओपिकॉलाइड आणि प्रोपेमोकार्ब हायड्रोक्लोराईड) 1 लिटर
21602400
बेयर रॅक्सिल इझी (टेब्युकोनॅझोल 60 एफएस) 50 मिली
290330
बेयर रॅक्सिल इझी (टेब्युकोनॅझोल 60 एफएस) 13.4 मिली
90110
बायर मॉनसेरेन (पेन्सेकुरोन 250 एससी) 1 लिटर
11101250
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 1 लिटर
22002900
बायर मॉनसेरेन (पेन्सेकुरोन 250 एससी) 500 मिली
560660
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 500 मिली
11251480
राऊंडअप (1लिटर)
385407
एम एच राऊंडअप (1लिटर)
385407
बेयर रिजेंट अल्ट्रा (फिप्रोनील 0.6 जीआर) 1 किलो
210280
बेयर अँबीशन 500 मिली
560770
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)1000 ग्रॅम
8000
बायर एथरेल ( एथेफॉन) 500 मिली
11001320
बायर एथरेल ( एथेफॉन) 1000 मिली
21002510
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 500 मिली
14401650
डेसिस 2.8 ( डेल्टामेथ्रीन 2.8 ईसी) 250 मिली
350355
बेयर लुना एक्सपेरियन्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 250 ml
15501760
वेलम प्राईम 250 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
19502500
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) १ किलो
655690
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) १ किलो
655800
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)50 ग्रॅम
425570
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)100 ग्रॅम
8451050
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 1 लिटर
14001640
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 1 किलो
22502760
बेयर रिजेंट अल्ट्रा (फिप्रोनील 0.6 जीआर) 4 किलो
8201060
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
11501420
बेयर ग्लॅमोर (एथिप्रोल + इमिडाक्लोप्रिड 80 डब्ल्यूजी 40 + 40% डब्ल्यू) 100 ग्रॅम
12401450
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 50 मिली
9101160
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 150 ग्रॅम
14251700
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 250 मिली
845960
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 100 मिली
370430
बेयर सेन्कोर (मेट्रिबुझिन 70 डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
13502000
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 100 मिली
500650
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 500 मिली
715840
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 500 मिली
10121210
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 100 मिली
18002280
बेयर गौचो (इमिडाक्लोप्रिड 600 एफएस 48%) 100 मि.ली.
435520
बेयर अ‍ॅडमायर (इमिडाक्लोप्रिड 70%) 75 ग्रॅम
730860
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 100 मिली
310400
बेयर व्हीप सुपर (फेनोक्साप्रॉप इथिल 9 ईसी) 1 लिटर
20052400
बेयर सेन्कोर (मेट्रिबुझिन 70 डब्ल्यूपी) 100 ग्रॅम
300400
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 250 मिली
365440
बेयर कॉन्फिडर (इमिडाक्लोप्रिड 17.8 %) 250 मिली
750980
बेयर कॉन्फिडर (इमिडाक्लोप्रिड 17.8 %) 100 मिली
320400
बेयर बेल्ट एक्स्पर्ट (फ्लुबेन्डामाईड 19.92% + थायक्लोप्रिड 19.92% एससी) 100 मिली
780989
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
600750
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 500 मिली
25602670
बेयर रिजेंट गोल्ड (फिप्रोनील18.87%एससी) 250 मिली
13201360
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 1 लिटर
27503250
प्रो अॅग्रो मोहरी 5222 (1 किग्रॅ) बियाणे
560670