इग्नाईट 500 मिली
7001100
ऑप्टिमस 1 लिटर
9001700
ऑप्टिमस 500 मिली
500900
बासफॉलिअर CabMag (1 लिटर )
8991200
बासफॉलिअर के 40 (1 किलो )
890900
बासफॉलिअर के 40 ((500 ग्रॅम )
465475
बासफॉलिअर केल्प प्रीमियम (1 लिटर )
14501550
बेयर अँबीशन 1 लिटर
10901499
बेयर अँबीशन 500 मिली
560770
बायर प्लानोफिक्स 100 मि.ली.
90130
ब्लूमर ५० मि.ली.
350450
बीटी स्पेसियल अॅडवान्स पावडर (५०० ग्रॅम)
450550
फर्टीस WG 3 किग्रॅ
400510
जीनेक्सा (ओर्थो सिलीसिकअॅसिड 2%) 250मिली
300620
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
349500
हायड्रोस्पीड कॅब -मॅक्स (1 किलो )
200250
काला मोती (1 किलो)
250370
मल्टीप्लेक्स पुष्टी चिलेटेड 10% कॅल्शियम (100 ग्रॅम)
160170
मल्टीप्लेक्स पुष्टी चिलेटेड 10% कॅल्शियम (250 ग्रॅम)
380385
नागामृता(एनएए)100मिलि
5555
फ्लोरोफिक्स (250 ग्रॅम)
390590
नोवाटेक सोल्युब 21 (1 किलो )
200250
न्यूट्रीफीड बोरॉन 20% (1 किलो)
335380
न्यूट्रीफीड कॅल्शिअम नायट्रेट 1 किलो
105125
न्यूट्रीफीड एमएपी (12:61:0) 1 किलो
159225
न्यूट्रीफीड एमकेपी ( (0:52:34)1 किलो
205250
न्यूट्रीफीड एनपीके 12:11:18 (1 किलो )
120150
न्यूट्रीफीड पीएन (13:0:45) 1 किलो
159210
न्यूट्रीफीड पीएस (0:0:50) 1 किलो
140150
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 1 किग्रॅ
335430
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 500 ग्रॅम
185250
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
400650
पावर ग्रो भूमिका (4 किलो)
440810
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
175450
शुगरकेन स्पेशल 500 ग्रॅम
450850
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
350500
युपीएल सिलवेट गोल्ड (100 मिली)
210248
युपीएल सिलवेट गोल्ड (500 मिली)
8151090
वेजस्टार (500 ग्राम)
340550
अ‍ॅड -फायर इमिडाक्लोप्रीड 70% WG 150 ग्रॅम
720826
अ‍ॅड -फायर इमिडाक्लोप्रीड 70% WG 70 ग्रॅम
370426
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
155216
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 500 ग्रॅम
450515
अवान्सर ग्लो (अझॉक्सीस्ट्रोबिन8.3%+एमझेडबी 66.7%डब्ल्यूजी) 300 ग्रॅम
490580
बारिक्स मॅजिक फळ माशी फक्त लूर
9090
बारिक्स मॅजिक फळ माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
175180
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा
9090
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
180180
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
220225
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
220225
बाविस्टिन (कार्बेंडॅझिम 50% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
160174
अँट्रॅकॉल (प्रोपीनेब ७०% डब्ल्यूपी) १ किलो
655800
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
12601560
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) १ लिटर
19002330
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) 250 मिली
500600
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 100 मिली
18002280
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 500 मिली
11251480
बेयर लुना एक्सपेरियन्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 250 ml
15501760
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 250 मिली
845960
बेयर ओबेरॉन स्पायरोमेसीफेन 240 SC (22.9 % w/w) 100 मिली
500650
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 500 मिली
715840
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (180 मिली)
18001999
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (240 मिली)
22502646
बायोहरझ (लिक्विड) (1 लिटर)
560675
ब्लु कॉपर (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
325430
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (600 ग्रॅम)
11501416
करीना (प्रोफेनोफॉस ५०% ईसी) ५०० मिली
416450
क्लिंटन (ग्लायफोसेट 41 एसएल) 1लिटर
330455
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 1 लिटर
560651
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 500 मिली
300338
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) 1 लिटर
610735
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 500 मिली
325387
क्रिस्टल गार्ड (इमेजीथेपिर 10% एसएल) 1 लीटर
10501600
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 500 ग्रॅम
15501972
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 1000 मिली
9601221
धानुका - ओमाईट - 250 मिली
385410
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 500 मि.ली.
11601200
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 7 मि.ली.
195216
इकोनीम प्लस १०० मिली
230234
इकोनीम प्लस २५० मिली
545560
इक्वेशन प्रो 100 मिली
530554
इक्वेशन प्रो 200 मिली
10151098
मर्जर - 500 ग्रॅम
580690
कालीचक्र (मेटाऱ्हायझियम अनिसोप्ली ) 1 किग्रॅ
255295
नेमॅटोफ्री प्लस (व्हर्टीसिलीयम क्लामीडोस्पोरीयम) 1 किग्रॅ
290315
फसल रक्षक (स्युडोमोनास फ्ल्युरेसेन्स) 1 किग्रॅ
260295
आयरिस (अॅसीफ्लोर १६.५% + क्लोडीनाफॉप ८% ईसी) २०० मिली
380445
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) (1 लिटर)
10001178
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
525600
किटाझिन(किटाझिन 48% EC) 250 मिली
285295
किटोगार्ड (250 मिली)
700715
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
610700
धानुका - मीडिया 17.8% एस एल (100 मिली)
135186
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
10601601
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
620885
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
280300
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
550560
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295405
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
320551
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
7851211
धानुका फॅक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
525626
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
325382
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
300440
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 500 ग्रॅम
175232
इंडोफील झेड-78 (झायनेब) 500 ग्रॅम
320340
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
280338
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
325400
मॉक्झीमेट (300 ग्रॅम)
400432
मॉक्झीमेट (600 ग्रॅम)
750771
धानुका - पेजर 250 ग्राम
600801
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
11001505
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 100 मिली
400406
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
10001056
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) ८० मिली
700799
टारगा सुपर (250 ml)
440525
टारगा सुपर (500 ml)
810955
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 100 ग्रॅम
750873
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 250 ग्रॅम
16502130
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
400452
अॅट्राटाफ (500 ग्रॅम)
175198
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
19002710
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
420579
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
8201097
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
39505381
एम एच डाऊ बीम (ट्राईसायक्लाजोल 75% WP) 250 ग्रॅम
560615
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
9991227
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 100 मि.ली.
240273
एम एच डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 250 मि.ली.
540590
डाऊ सक्सेस (स्पिनोसॅड 2.5% SC) 500 मि.ली.
9001000
एम एच डाऊ सिस्थेन (मायक्लोब्युटॅनिल 10% WP) 100 ग्रॅम
240250
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
16001855
ईशान (500 ग्रॅम)
550550
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) २०० मिली
525700
किटोगार्ड (100 मिली)
335358
मेन्ट्रो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
325520
एम एच राऊंडअप (1लिटर)
385407
टाकुमी (100 ग्रॅम)
775845
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
195235
एमएच टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
260330
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
14001713
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
21353200
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
300405
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
475696
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
300383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
160203
दोस्त सुपर - 700 मिली
520560
ओडिशी (इमाझीथापियर 35% + इमाझामॉक्स 35% डब्लूजी+आऊटराइट ) 100 ग्रॅम
18751928
प्रोक्लेम (इमामेक्टिन 5% एसजी) 100 ग्रॅम
560600
परस्युट (1000 मिली)
14801541
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
7601115
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 250 मिली
235325
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
421584
संजीवनी (पावडर) (1 किग्रॅ)
260295
स्कोर(डायफेनकोनॅझोल 25ईसी) 100 मिली
511518
शटर (थायमेथॉक्साम ७५%) 100 ग्रॅम
550790
स्‍टॉम्‍प एक्‍स्‍ट्रा 700 मि.ली.
575602
सुमिटोमो डॅनिटोल(फेनोप्रोपॅथ्रीन १०% इसी ) 500 मिली
375425
सुमीटोमो हारू 500 ग्रॅम
390530
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
560620
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) 500 मिली
14001600
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) 500 मिली
45254849
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
350370
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
660680
माणिक (250 ग्रॅम)
425560
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
12901525
यूपीएल स्वीप पावर (ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5%) 1 लिटर
550550
युपीएल -लान्सरगोल्ड - 1000 ग्रॅम
7601025
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 250 ग्रॅम
230275
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
380523
धनुका - विटावॅक्स पॉवर - 100 ग्रॅम
220246
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 1 लिटर
335471
न्यूट्रीफीड बोरॉन 20% (500 ग्रॅम)
180215