Looking for our company website?  
निरोगी आणि आकर्षक हळद पीक.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. अमोल गाढवे राज्य - महाराष्ट्र टीप - ००:५२:३४ @३ किलो प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे. तसेच चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @२० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
445
27
हळद पिकामधील पाने खाणाऱ्या अळीचे नियंत्रण.
सध्याच्या काळातहळद पिकामध्ये पाने खाणाऱ्या अळीचा जास्त प्रादुर्भाव दिसून येत यामुळे पानांना छिद्रे दिसतात किंवा काही ठिकाणी पाने गुंढाळणे अथवा कुरतडल्यासारखी होतात...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
111
7
हळद पिकाच्या भरघोस उत्पादनासाठी योग्य खतांचे नियोजन.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. तिरुपती विलास राज्य - महाराष्ट्र टीप - १३:४०:१३ @३ किलो प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे तसेच चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @२० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
345
32
हळद पिकामध्ये अन्नद्रव्ये कमतरता.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. अनिल कुमार राज्य - तेलंगणा उपाय - १९:१९:१९ @७५ ग्रॅम + चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @२० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
166
34
हळद पिकाच्या भरघोस उत्पादनासाठी योग्य खतांचे नियोजन.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. गजू जोरुळे. राज्य - महाराष्ट्र टीप - १९:१९:१९ @३ किलो प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे तसेच चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @२० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
227
9
हळद पिकामध्ये अन्नद्रव्ये कमतरता.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. अंदेम राजेश राज्य - तेलंगणा टीप :- फेरस सल्फेट १९% @३० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी तसेच १९:१९:१९ @३ किलो प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
312
24
हळद पिकामध्ये चांगल्या उत्पादनासाठी योग्य खतमात्रा द्यावी.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. शिवाजी सुल राज्य - महाराष्ट्र उपाय - १३:४०:१३ @३ किलो प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे तसेच चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @२० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
536
62
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Aug 19, 04:00 PM
जास्तीत जास्त हळदी पिकाच्या उत्पादनासाठी खतांचे योग्य नियोजन
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. शरवना राज्य - कर्नाटक सल्ला - प्रति एकर १९:१९:१९ @३ किलो ठिबकमधून द्यावे तसेच २० ग्रॅम सूक्ष्म अन्नद्रव्याची प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
481
39
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Dec 18, 04:00 PM
हळदीवरील बुरशीच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादनात होत असलेली घट
शेतकऱ्याचे नाव- श्री. शुभम घायवट राज्य - महाराष्ट्र उपाय - कॉपर ऑक्झीक्लोराइड @ ४०ग्राम अधिक कासुगामायसिन @ २५ मिली प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
386
143
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 Oct 18, 04:00 PM
हळदी पिकावर करपा रोगाचा झालेला प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव -श्री नानाश्री देशमुख राज्य - महाराष्ट्र उपाय - प्रोपिनेब ७०% डब्लू पी @ ३० ग्रॅम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
424
139
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Oct 18, 04:00 PM
शेतकऱ्याच्या मेहनतीमुळे हळदीच्या पिकाची होत असलेली जोमदार वाढ
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. रामदास मिसाळ राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रती एकर ४ किलो @ १९:१९:१९ ठिबक मधून द्यावे तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्राम प्रती पंप फवारणी...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
726
110
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Oct 18, 04:00 PM
हळदी मधील अन्नद्रव्या ची कमतरता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. नानाश्री देशमुख राज्य - महाराष्ट्र उपाय - फेरस सल्फेट एकरी ५00 ग्रॅम ठिबक मधून द्यावे.तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्रॅम प्रती पंप फवारणी...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
638
92
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Sep 18, 04:00 PM
जोमदार वाढ व निरोगी हळदीचे शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. विनायक पवार राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रती एकर ५ किलो १९ :१९:१९ ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
1170
107
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Sep 18, 04:00 PM
हळदीवर बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव व अन्नद्रव्याची कमतरता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. गजानन विरकर राज्य - महाराष्ट्र उपाय - कॉपर ऑक्सीक्लोराईड ५०% wp ३५ ग्रॅम प्रती पंप फवारणी करावी तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २५ ग्रॅम प्रती...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
276
60
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Sep 18, 04:00 PM
जोमदार वाढ व निरोगी हळदीचे शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. प्रवीण पायघन राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रती एकरी ४ किलो १२:६१:00 तसेच ५०० ग्रॅम फेरस ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
468
68
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Aug 18, 04:00 PM
हळदीमधील अन्नद्रव्य कमतरता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. नागेश पाटील राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - चिलेटेड फेरस@५०० ग्राम प्रती एकर ठिबक द्वारे द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
314
46
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Aug 18, 04:00 PM
हळदीचे तणविरहित व निरोगी शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. विष्णू नागरे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - एकरी ४ किलो १९:१९:१९ ठिबकमधून द्यावे व तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची २० ग्रॅम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
282
44
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Aug 18, 04:00 PM
हळदी पिकामधील कोबीचे अंतरपीक
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. सिद्धेश्वर ठाकरे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची २० ग्रॅम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
389
56
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Aug 18, 04:00 PM
निरोगी व तणविरहित हळदीचे शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. मिलिंद सावंत राज्य - महाराष्ट्र सल्ला -एकरी ५ किलो १९:१९:१९ ठिबक मधून द्यावे. तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्य २० ग्रॅम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
357
50
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Jul 18, 04:00 PM
हळदी मधील असलेली अन्नद्रव्याची कमतरता
शेतकऱ्याचे नाव -श्री सुदर्शन हातकवडे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - फेरस @ ५०० ग्राम प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
319
67
अधिक दाखवा