Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Mar 20, 12:00 PM
जनावरांची दुध काढतेवेळी काळजी घ्यावी
दूध काढणी प्रक्रिया ५ ते ७ मिनिटांत सहजपणे पूर्ण करावी. त्यावेळी जनावराजवळ कोणतीही अज्ञात व्यक्ती येऊ देऊ नये.
आजचा सल्ला  |  पशुवैद्यकीय तज्ञ
197
11