Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Mar 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
जर हि माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक व शेअर जरूर करा
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
8
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Mar 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
जर हि माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक व शेअर जरूर करा
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
11
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Mar 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
जर हि माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक व शेअर जरूर करा
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
2
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Mar 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
जर हि माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक व शेअर जरूर करा
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
4
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Mar 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
जर हि माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक व शेअर जरूर करा
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
11
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Mar 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
जर हि माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक व शेअर जरूर करा
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
11
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Mar 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
जर हि माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक व शेअर जरूर करा
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
11
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Mar 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
जर हि माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक व शेअर जरूर करा
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
15
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Mar 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
जर हि माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक व शेअर जरूर करा
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
9
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Mar 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
पुणे कृषी उत्पन्न बाजारसमिती 1. हरभरा – ४६०० - ५००० प्रती क्विंटल 2. ज्वारी – ४२०० -४८०० प्रती क्विंटल 3. मूग – ८२०० - ८४०० प्रती क्विंटल 4. गहू - ३५५० - ४४००...
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
9
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Mar 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमिती 1. शेवगा – ३००० - ४५०० प्रती क्विंटल 2. मिरची – २००० -२५०० प्रती क्विंटल 3. वाटाणा – २४०० - ३२०० प्रती क्विंटल 4. लिंबू - २५०० -...
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
7
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Mar 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
अहमदनगर कृषी उत्पन्न बाजारसमिती 1. हरभरा – ३००० - ३७०० प्रती क्विंटल 2. सोयाबीन – २५००- ३६०० प्रती क्विंटल 3. गहू – १८७५ - १८७५ प्रती क्विंटल 4. ज्वारी - १७००...
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
5
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Mar 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
जळगाव कृषी उत्पन्न बाजारसमिती 1. आले – २२०० - ४८०० प्रती क्विंटल 2. भेंडी – १२००-२००० प्रती क्विंटल 3. टोमॅटो – ६०० - १२०० प्रती क्विंटल 4. मिरची – १४००-२०००...
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
6
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Mar 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजारसमिती 1. डाळिंब – १००० - ४५०० प्रती क्विंटल 2. भेंडी – १५०० -२००० प्रती क्विंटल 3. द्राक्षे – २५०० - ५२०० प्रती क्विंटल 4. कलिंगड -...
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
7
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Feb 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजारसमिती 1. कांदा – ९०० - २७०० प्रती क्विंटल 2. भेंडी – १६६५ -२९१५ प्रती क्विंटल 3. काकडी – ५०० - १००० प्रती क्विंटल 4. दुधी भोपळा - ४०० - १५००...
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
15
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Feb 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
पुणे कृषी उत्पन्न बाजारसमिती 1. गहू – ३८०० - ४४०० प्रती क्विंटल 2. भेंडी – १२०० -३००० प्रती क्विंटल 3. गवार – ३००० - ५००० प्रती क्विंटल 4. कांदा - ६०० - १७००...
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
7
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Feb 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
जळगाव कृषी उत्पन्न बाजारसमिती 1. डाळिंब – २००० - ४५०० प्रती क्विंटल 2. भेंडी – १२०० - १६०० प्रती क्विंटल 3. कोबी – १००० - १६०० प्रती क्विंटल 4. टोमॅटो - ९०० -...
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
3
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Feb 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
• नाशिक कृषी उत्पन्न बाजारसमिती 1. हिरवी मिरची – १५०० - २५०० प्रती क्विंटल 2. मोसंबी – १००० -३००० प्रती क्विंटल 3. कलिंगड – ९०० - १८०० प्रती क्विंटल 4. कांदा...
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
3
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Feb 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
जालना कृषी उत्पन्न बाजारसमिती 1. पपई – १००० - १२०० प्रती क्विंटल 2. बटाटा – १००० -१३०० प्रती क्विंटल 3. आले – २५०० - ३००० प्रती क्विंटल 4. कांदा - २२०० - २५००...
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
5
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Feb 20, 02:00 PM
महाराष्ट्रातील विविध बाजारसमितीमधील पिकांचे बाजारभाव
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजारसमिती 1. काकडी – १००० - १५०० प्रती क्विंटल 2. भेंडी – १५०० -३००० प्रती क्विंटल 3. गवार – ३००० - ५५०० प्रती क्विंटल 4. वांगी -५००-१५००...
बाजारभाव  |  अॅग्रोवन
3
0
अधिक दाखवा