Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Feb 20, 04:00 PM
भुईमूग पिकामध्ये फिलकिडींचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. तुलशीराम राज्य - महाराष्ट्र उपाय - लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५% ईसी @१०० ग्रॅम प्रति २०० लिटर पाण्यामध्ये मिसळून प्रति एकर फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
102
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Feb 20, 04:00 PM
भुईमूग पिकामध्ये टिक्का रोगाचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. राजू वास्कले राज्य - महाराष्ट्र उपाय - कार्बेन्डाझिम ५०% डब्ल्यूजी @१०० ग्रॅम प्रति ३०० लिटर पाण्यामध्ये मिसळून प्रति एकरी फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
204
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Feb 20, 04:00 PM
भुईमूग पिकामध्ये टिक्का रोगाचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. नागराज राज्य - कर्नाटक उपाय - हेक्झाकोनॅझोल ५% ईसी @६०० मिली प्रति २०० लिटर पाण्यामध्ये मिसळून प्रति एकरी फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
165
5
उन्हाळी भुईमूग पेरणीसाठी आवश्यक असणारे पोषक वातावरण
उन्हाळी भुईमूग पेरणी १५ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारीपर्यंत केली जाते. परंतु भुईमूग पिकाच्या वाढीसाठी भरपूर सूर्यप्रकाश तसेच उष्ण वातावरणाची गरज असते. त्यामुळे भुईमूग पिकाची...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
466
75
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Oct 19, 04:00 PM
भुईमूग पिकामध्ये टिक्का रोगाचा प्रादुर्भाव.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. चंद्रशेखर राज्य - आंध्र प्रदेश उपाय - टेब्यूकोनाझोल २५.९% ईसी @१५ मिली प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
585
124
भुईमूग पिकाच्या चांगल्या वाढीसाठी सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा पुरवठा करावा.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. देथेरिया भैय्याभाई राज्य - गुजरात उपाय - चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @२० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
745
62
निरोगी भुईमूग पीक.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. हरिलाल सोहनलाल जाट राज्य - राजस्थान टीप - चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @२० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
533
28
भुईमूग पिकाच्या चांगल्या गुणवत्तेसाठी सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा पुरवठा करावा.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. भारत काकडीया राज्य - गुजरात उपाय - चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @२० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
472
40
भुईमूग पिकाच्या भरघोस उत्पादनासाठी शिफारशीनुसार खतमात्रा द्यावी.
शेतकऱ्याचे नावं : श्री. नितीशभाई गोहेल राज्य : गुजरात टीप : २०:२०:००:१३ @२५ किलो + पोटॅश @२५ किलो + सल्फर ९०% @८ किलो प्रति एकर एकत्र मिसळून खतमात्रा द्यावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
551
28
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Aug 19, 04:00 PM
सूक्ष्म अन्नद्रव्य फवारणीची आवश्यकता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. येल्लापा बेलागली राज्य - कर्नाटक सल्ला -सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
390
24
भुईभूगामधील पाने खाणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी
निम आधारित कीटकनाशकचा ४० मिली किंवा बिव्हेरिया बसियाना ५० ग्रॅम प्रति १५ लिटर पाण्यात फवारणी करावी. जर प्रादुर्भाव अधिक असेल, तर मेथोमिल ५० डब्लूपी @१२.५ ग्रॅम प्रति...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
66
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Aug 19, 04:00 PM
रसशोषक किडीचा भुईमुग पिकावर होत असलेला प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. पुंडलिक खंबाट राज्य - महाराष्ट्र उपाय-क्लोरोपायरीफॉस५०%+सायपरमेथ्रीन ५%@३० मिली प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
336
28
भुईमूग पिकांमधील विषाणूजन्य रोगाचे (Peanut Bud Necrosis) नियंत्रण.
तापमान वाढ आणि उशिरा पाऊस यामुळे भुईमूग पिकामध्ये फुलकिडींचा प्रादुर्भाव वाढतो. या कारणामुळे फुलकिडींच्या नियंत्रणासाठी लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५ ईसी @५ मिली किंवा क्विनॉलफॉस...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
57
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Aug 19, 04:00 PM
निरोगी आणि आकर्षक भुईमूग पीक.
शेतकऱ्याचे नाव: श्री. ललित राज्य: गुजरात टीप: सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @२० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
656
26
भुईमूग पिकांमधील नागअळीचे नियंत्रण.
डेल्टामेथ्रीन २.८ ईसी @१० मिली किंवा लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ५ ईसी @५ मिली मिथाईल-ओ-डेमेटॉन २५ ईसी @ १० मिली किंवा क्विनॉलफॉस २५ ईसी @२० मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारणी...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
50
2
भुईमूग पिकातील पाने खाणाऱ्या अळीचे नियंत्रण
भुईमूग पिकामध्ये पाने खाणाऱ्या अळीस लष्करी अळी किंवा तंबाखू सुरवंट म्हणून ओळखले जाते. उबदार हवामान परिस्थितीत या अळीचा प्रादुर्भाव दीर्घ कालावधीसाठी राहतो. लहान अळी...
गुरु ज्ञान  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
250
11
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 Jul 19, 04:00 PM
भुईमूग पिकामध्ये अन्नद्रव्ये कमतरता
शेतकऱ्याचे नावं - श्री. हरेश बंभानिया राज्य - गुजरात सल्ला-सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @२० ग्रॅम/ पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
389
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Jul 19, 04:00 PM
तणविरहित, निरोगी भुईमूग पिक.
शेतकऱ्याचे नावं: श्री. लक्ष्मण राज्य: गुजरात टीप: सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @२० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
571
15
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Jul 19, 06:00 AM
भुईमूग पिकातील पाने खाणाऱ्या अळीचे नियंत्रण.
या पिकामध्ये प्रादुर्भाव दिसताच, नियंत्रणासाठी निमार्क (१.०% ईसी) @१० मिली, (०.१५% ईसी) @४० मिली किंवा बव्हेरिया बॅसियाना, बुरशी आधारित पावडर @४० ग्रॅम किंवा बॅसिलस...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
36
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jul 19, 04:00 PM
कपाशीमध्ये घेतलेले भुईमुगाचे आंतरपीक
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. शैलेश राज्य - गुजरात सल्ला - सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
351
13
अधिक दाखवा