Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Feb 20, 04:00 PM
पेरू पिकाच्या चांगल्या वाढीसाठी
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. जितेश भाई राज्य - गुजरात टीप -१८:१८:१८ @१ किलो प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
50
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Feb 20, 04:00 PM
भुईमूग पिकामध्ये फिलकिडींचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. तुलशीराम राज्य - महाराष्ट्र उपाय - लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५% ईसी @१०० ग्रॅम प्रति २०० लिटर पाण्यामध्ये मिसळून प्रति एकर फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
102
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Feb 20, 04:00 PM
काकडी पिकाच्या चांगल्या वाढीसाठी
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. रजक राज्य - राजस्थान टीप - १२:६१:०० @३ किलो प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे. तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @१५ ग्रॅम प्रति १५ लिटर पाण्यामध्ये मिसळून...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
123
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Feb 20, 04:00 PM
गहू पिकावर तांबेरा (गेरवा) काजळी रोगाचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. अजय पाल सिंह लोधी राज्य - मध्य प्रदेश उपाय - कार्बोक्सिन ७५% डब्ल्यूपी @२.५ ग्रॅम प्रति किलो बियाणे या प्रमाणात बीजप्रक्रिया करणे आवश्यक असते....
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
92
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Feb 20, 04:00 PM
काकडी पिकाच्या चांगल्या वाढीसाठी
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. गणेश रामदास वारुंगसे राज्य - महाराष्ट्र टीप - १९:१९:१९ @ १ किलो प्रति दिवस ठिबकद्वारे द्यावे. तसेच चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @१५ ग्रॅम प्रति...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
76
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Feb 20, 04:00 PM
मका पिकातील लष्करी अळीचे नियंत्रण
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. मयूर महाजन राज्य - महाराष्ट्र टीप - थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन ९.५% झेडसी @५० ग्रॅम प्रति एकर प्रति २०० लिटर पाण्यामध्ये मिसळून...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
121
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Feb 20, 04:00 PM
वांगी पिकाच्या चांगल्या वाढीसाठी
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. पुष्पेंद्र सिंह राजपूत राज्य - मध्य प्रदेश टीप - १९:१९:१९ @३ किलो प्रति एकर जमिनीद्वारे द्यावे. तसेच चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @१५ ग्रॅम...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
257
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Feb 20, 04:00 PM
ऊस पिकाच्या जोमदार वाढीसाठी
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. सुजल राजकुमार शिदनाले राज्य - महाराष्ट्र टीप - १९:१९:१९ @४५ ग्रॅम प्रति पंप या प्रमाणात फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
314
21
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Feb 20, 04:00 PM
भेंडी पिकामध्ये अळीचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. कुंडलिक राठोड राज्य - महाराष्ट्र उपाय- फेनप्रोपँथ्रीन ३०% ईसी @०.३३ मिली प्रति लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
63
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Feb 20, 04:00 PM
जिरे पिकाच्या चांगल्या वाढीसाठी
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. करसम भाई गोजिया राज्य - गुजरात टीप - सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @१५ ग्रॅम प्रति १५ लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
193
14
कलिंगड पिकामध्ये फळ माशीचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. संजीव जी राज्य - कर्नाटक टीप - निम अर्क १०,००० पीपीएम @२ मिली प्रति लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
212
18
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Feb 20, 04:00 PM
निरोगी आणि आकर्षक जिरे पीक
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. हामीर भाई राज्य - गुजरात टीप - १९:१९:१९ @७५ ग्रॅम प्रति १५ लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
217
5
दोडका पिकामध्ये फळ माशीचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. जितेंद्र गामीत राज्य - गुजरात टीप - क्लोरँट्रेनिलिप्रोल १८.५% एससी @४० मिली प्रति एकर प्रति २०० लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
110
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Feb 20, 04:00 PM
भेंडी पिकातील मावा किडीचे नियंत्रण
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. दुधा लाल जी राज्य - मध्य प्रदेश टीप - अॅसिटामाप्रिड २०% एसपी @३० ग्रॅम प्रति एकर प्रति २०० लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
523
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Feb 20, 04:00 PM
आंबा पिकामध्ये अधिक मोहोर येण्यासाठी अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. लवजीभाई कपूरिया राज्य - गुजरात टीप - १२:६१:०० @२५० ग्रॅम + सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @५० ग्रॅम प्रति झाड या प्रमाणात बुंध्याजवळ द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
232
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Feb 20, 04:00 PM
भुईमूग पिकामध्ये टिक्का रोगाचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. राजू वास्कले राज्य - महाराष्ट्र उपाय - कार्बेन्डाझिम ५०% डब्ल्यूजी @१०० ग्रॅम प्रति ३०० लिटर पाण्यामध्ये मिसळून प्रति एकरी फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
204
9
निरोगी आणि आकर्षक फुलकोबी पीक
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. रामलाल माली राज्य - राजस्थान टीप - सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @१५ ग्रॅम प्रति १५ लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
208
0
निरोगी आणि आकर्षक दोडका पीक
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. जितेंद्र गामीत राज्य - गुजरात टीप - सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @१५ ग्रॅम प्रति १५ लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
134
1
मिरची पिकाच्या चांगल्या वाढीसाठी
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. संदीप डोळसकर राज्य - महाराष्ट्र टीप - १९:१९:१९ @१ किलो प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
521
17
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Feb 20, 04:00 PM
भुईमूग पिकामध्ये टिक्का रोगाचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. नागराज राज्य - कर्नाटक उपाय - हेक्झाकोनॅझोल ५% ईसी @६०० मिली प्रति २०० लिटर पाण्यामध्ये मिसळून प्रति एकरी फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
165
5
अधिक दाखवा