AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
19 Feb 19, 06:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
तुम्ही भेंडीमधील कोळीच्या नियंत्रणासाठी कोणते कीटकनाशक वापराल?
प्रोपरगाईट ५७ इसी @१० मिली किंवा एटाक्साझोल १० एस सी @ १० मिली प्रति १० लि. पाण्यात फवारणी करावी.
350
74