आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
हरभऱ्यातील घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी कोणत्या कीटकनाशकाची फवारणी करावी?
थायोडिकार्ब ७५ डब्ल्यूपी @ २० ग्रॅम किंवा क्लोरेंटरॅनिलिप्रोल १८.५ एससी @ ३ मिली १० लि.पाण्यातून फवारणी करावी.
264
0
संबंधित लेख