AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
17 Nov 19, 06:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
वांगी पिकातील फळ पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी योग्य कीटकनाशकाची फवारणी करणे आवश्यक आहे.
वांगी पिकामध्ये तोडा करतेवेळी जर ५% किंवा त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात प्रादुर्भावग्रस्त फळे आढळून आल्यास, या अळीच्या नियंत्रणासाठी थायक्लोप्रिड २१.७ एससी @१० मिली किंवा लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन ५ ईसी @५ मिली किंवा सायपरमेथ्रीन ३% + क्विनॉलफॉस २०% ईसी @५ मिली किंवा पायरीप्रोक्सीफेन ५% + फेनप्रोपँथ्रीन १५% ईसी @१० मिली प्रति १० लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करावी.
जर आपल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटली, तर फोटोखाली दिलेल्या पिवळया अंगठयाच्या चिन्हावर क्लिक करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायच्या माध्यमातून आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांसोबत शेयर करा!
166
33