AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
09 Jan 19, 04:00 PM
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
एकात्मिक व्यवस्थापनामुळे चांगली वाढ होत असलेले कलिंगडाचे फळ
शेतकऱ्याचे नाव - श्री पुत्ताराज राज्य - कर्नाटक सल्ला- प्रती एकरी ३ किलो १३:0:४५ ठिबक मधून द्यावे.
1196
234