AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
25 Jan 19, 12:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
वनस्पती कीटकनाशकांचा उपयोग करा व पर्यावरण वाचवा.
कोबीच्या पिकामध्ये कोणत्या ही प्रकारची अळी आढल्यास, वनस्पती कीटकनाशकांचा वापर करा!
185
65