AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
22 Oct 19, 10:00 AM
हो किंवा नाहीAgroStar Poll
उत्पादनाचे कीड व रोगांपासून संरक्षणासाठी आपण धान्य साठवणीपूर्वी उत्पादनाची प्रतवारी किंवा ते स्वच्छ करता का?
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
233
0