हो किंवा नाहीAgroStar Poll
उत्पादनाचे कीड व रोगांपासून संरक्षणासाठी आपण धान्य साठवणीपूर्वी उत्पादनाची प्रतवारी किंवा ते स्वच्छ करता का?
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
233
0
संबंधित लेख