AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
15 Feb 19, 06:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
कधीकधी हे कीटक गहू पिकामध्ये निदर्शनास दिसतात.
मावा ही कीड विकसित होत असलेल्या गहूच्या ओंब्यामधील रस शोषून घेतात यावर शिफारशीत दिल्यानुसार कीटकनाशक फवारणी करावी.
232
60