AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
05 Jan 19, 04:00 PM
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
गव्हाचा चांगल्या आणि निरोगी वाढीसाठी शिफारशी नुसार आवश्यक खतमात्रा द्यावी.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. रूपलाल जाट राज्य - राजस्थान सल्ला - १९:१९:१९ @ १०० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
998
158