आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
कोबी पिकांच्या चांगल्या वाढीसाठी आवश्यकतेनुसार खतमात्रा द्यावी.
शेतकऱ्याचे नाव -श्री. अजयपाल सिंग राज्य - उत्तर प्रदेश सल्ला - प्रति एकरी ३ किलो १९:१९:१९ ठिबकद्वारे द्यावे.
326
0
संबंधित लेख