आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
गव्हाच्या चांगल्या भरघोस उत्पादनासाठी योग्य अन्नद्रव्याची आवश्यकता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री आशिष राज्य - मध्यप्रदेश सल्ला - 0:५२:३४ @१०० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी. तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्य २० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
1151
1
संबंधित लेख