AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
01 Feb 19, 04:00 PM
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
मोहरी पिकाच्या योग्य वाढीसाठी अन्नद्रव्याची आवश्यकता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. समर पटेल राज्य - उत्तर प्रदेश सल्ला - सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
527
125