आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
हरभरा पिकामधील अधिक फुलधारणेसाठी सूक्ष्म अन्नद्रव्याची आवश्यकता.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. गजानन _x000D_ राज्य - महाराष्ट्र _x000D_ सल्ला - सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
624
0
संबंधित लेख