आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
आपल्या टोमॅटोच्या पानावर नागअळी निर्देशनास आल्यास या कीटकनाशकाची फवारणी करावी.
टोमॅटोच्या पानावर नागअळी निर्देशनास आल्यास स्पिनोसड ४५% एससी @ ३ मिली किंवा सायन्ट्रानिलिप्रोल १०% ओडी @३ मिली प्रति १० लि पाण्यातून फवारणी करावी.
278
0
संबंधित लेख