आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
सोयाबीन पिकातील अळीचे नियंत्रण!
शेतकऱ्याचे नाव:- श्री. भेरुलाल पाटीदार राज्य:- मध्यप्रदेश टीप:- थायोमेथोक्झाम १२.६०% + लेम्बडा सायहॅलोथ्रीन ९.५०% झेडसी @८ मिली प्रति पंप फवारणी करावी.
हि माहिती उपयुक्त वाटल्यास लाईक करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा.
32
16
संबंधित लेख