आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
मोहरी पिकासाठी हानिकारक कीड माहिती आहे का?
मोहरी पिकामध्ये पेंटेड बग हे कीटक समूह करून त्यामधील रस शोषून घेतात.जर यामुळे नुकसानाने आर्थिक गाठली असेल, तर नियंत्रणासाठी योग्य उपाययोजना करावी.
205
30
संबंधित लेख