AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
28 Feb 19, 06:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
ट्राइकोग्रामा किडीबद्दल जाणून घ्या.
ट्राइकोग्रामाची अंडी हानीकारक किडीच्या प्रौढ पतंगाच्या अंडींमध्ये घालतात आणि या कीटकांच्या अंडींवर परजीवीकरण करून जैविक नियंत्रण करतात.या प्रकारच्या परजीवी कीटकांचे जतन करावे.
167
0