AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
10 Jan 19, 12:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
एॅपेंटेलेस या परजीवी बद्दल जाणून घ्या
हे टोमॅटो फळ पोखरलेल्या टोमॅटो फळामधील परजीवी आहे. ही जास्त प्रमाणात आढल्यास कीटकनाशक फवारणी टाळा.
92
17