आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
एकात्मिक व्यवस्थापन केलेले गव्हाचे निरोगी शेत
शेतकऱ्यांचे नाव - श्री. गणेश बोत्रे राज्य - महाराष्ट्र टीप - प्रति एकर ५० किग्रॅ य़ुरिया, ५० किग्रॅ १०:२६:२६, १० किग्रॅ सल्फर,५० किग्रॅ निंबुळी पेंड एकत्रित करून द्यावे.
978
1
संबंधित लेख