हो किंवा नाहीAgroStar Poll
आपण कापसाचा रंग बदलू नये, म्हणून कापूस वेचणी झाल्यानंतर सावलीत कोरडा करता का?
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
268
0
संबंधित लेख