आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
जर बडीशोपमध्ये आपण माव्याचा प्रादुर्भाव पहिला असेल तर या कीटकनाशकाची फवारणी करावी.
इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल @ 4 मिली किंवा कार्बोसल्फान 25 ईसी @ 20 मिली प्रति 10 लीटर पाण्याची फवारणी करावी
316
0
संबंधित लेख