आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
या कोळ्याची लक्षणे नारळाच्या फळावर दिसतात का तपासा.
फेनपायरोक्झिमेट 5 EC @ 10 मिली प्रती रोप तेवढ्याच पाण्यात मिसळून मुळांद्वारे द्या.
91
0
संबंधित लेख