हो किंवा नाहीAgroStar Poll
आपल्या पिकामध्ये शेंग पोखरणाऱ्या अळीच्या प्रादुर्भाव आहे का?
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
274
0
संबंधित लेख