आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
वाढीच्या अवस्थेत असलेले पेरू
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. वैभव बेलखोडे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - एकरी ५ किलो 0:५२:३४ तसेच ३ किलो मॅग्नेशियम सल्फेट ठिबक मधून द्यावे.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
554
1
संबंधित लेख