आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
वाढीच्या अवस्थेत असलेले पेरू
शेतकऱ्याचे नाव -श्री प्रदीप काळभोर राज्य - महाराष्ट्र सल्ला -एकरी ५ किलो 0:५२:३४ व ३ किलो मॅग्नेशिअम सल्फेट ठिबक मधून द्यावे.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
310
1
संबंधित लेख