आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
वाढीच्या अवस्थेत असलेले पेरू
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. दत्ता राज्य - महाराष्ट्र वाण - VNR सल्ला - ठिबक मधून 0:५२:३४ एकरी ४ किलो देणे
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
325
0
संबंधित लेख