आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
वाढीच्या अवस्थेतील पेरू
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. प्रलीया ओढाभाई राज्य - गुजरात सल्ला - प्रती एकर ५ किलो ०:५२:३४ ठिबक मधून द्यावे.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
459
0
संबंधित लेख