आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
सुधारित व्यवस्थापन करून पेरूची फुलवलेली बाग
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. भरत भोये स्थान -कलवण, नाशिक पीक - पेरू वाण- सरदार
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
303
0
संबंधित लेख