AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
08 Jan 19, 10:00 AM
हो किंवा नाहीAgroStar Poll
का आपल्या गावात पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी शासनातर्फे जलसंधारण योजनेची कामे झाली आहेत का?
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
586
3