हो किंवा नाहीAgroStar Poll
का आपल्या गावात पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी शासनातर्फे जलसंधारण योजनेची कामे झाली आहेत का?
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
585
0
संबंधित लेख